Referencie

RD – Teplička nad Váhom

Typ stavby: dvojpodlažný rodinný drevodom
Typ tepelného zdroja: tepelné čerpadlo Daikin

Špecifikácia systému:

  • Suchý systém podlahového vykurovania pozostávajúci zo špeciálnych panelov s vodivou hliníkovou fóliou. Na panely sa na záver poukladajú oceľové plechy a finálna podlahová krytina. Pri suchom podlahovom systéme sa nepoužívajú mokré potery.
  • Rúrka: PE-X s kyslíkovou bariérou typ R996T 17x2
  • Na vytvorenie dilatačnej špáry je použitý samolepiaci dilatačný pás K369 s krycou fóliou

Podlahové vykurovanie bolo navrhnuté na jedno podlažie.
Realizácia: 2018