Akadémia GIACOMINI - školenia, vzdelávanie

Kompetentné rozhodovanie vyžaduje informácie a vedomosti. Znalosť komponentov systému je nevyhnutným predpokladom správnej a korektnej inštalácie, osvetlenie všetkých súčastí systému vám s potešením prezentujú naši zástupcovia firmy nielen pravidelnými osobnými konzultáciami, ale aj – a to v prvom rade – odbornými školeniami a prezentáciami.

Firma disponuje vo svojom sídle kompletne zariadeným školiacim strediskom, ktoré umožňuje nielen teoretické, ale i praktické zaškolenie všetkých záujemcov z radov inštalatérov, obchodníkov, projektantov a energetických konzultantov.

Odborné prednášky, školenia i predvádzacie akcie pre všetkých záujemcov prebiehajú aj u našich vybraných obchodných partnerov, a sú zárukou komplexnej informovanosti o všetkých novinkách, riešeniach a doporučeniach firmy Giacomini.

Niekoľkokrát ročne organizujeme aj exkurzie, ktorých cieľom je návšteva výrobných závodov Giacomini v Taliansku a prezentácia v školiacom stredisku Accademia Termotecnica spojená s výkladom a ukážkou produktov Giacomini.

Účasťou na školení Giacomini získate:

  • najnovšie informácie o technologických postupoch realizácie vykurovacích systémov, informácií o komponentoch Giacomini a ich správnom používaní
  • sadu technických listov Giacomini, aktuálny katalóg a cenník
  • zaradenie do databázy certifikovaných inštalatérov Giacomini − možnosť realizácie podlahového vykurovania s 25 ročnou zárukou, pravidelné e-mailové informácie o novinkách a riešeniach
  • možnosť publikovať svoje referenčné stavby na stránke www.giacomini.sk
  • prestížny certifikát o absolvovaní školenia