Ostatné prvky uzavretých systémov

Ďalšou skupinou produktov sú produkty zvyšujúce funkčnosť, životnosť vykurovacích systémov ako:

  • Redukčné ventily / automatické dopúšťanie

Automatické dopúšťanie systému je možnosť, ktorú ocení nie jeden užívateľ. Zostava automatického doplňovacieho ventilu R150M s integrovaným by-pasom je jedno z exkluzívnych riešení, ktoré v jednom produkte ponúka aj ďalšie komponenty potrebné na zabezpečenie doplňovania uzavretých systémov vykurovania alebo chladenia, napríklad po výplachu alebo po údržbe komponentov systému. Výhodou zostavy je jednoduchosť, rýchlosť montáže a vďaka svojim malým rozmerom nezaberie veľa miesta.

  • Odvzdušňovacie armatúry

Vykurovací systém bez vzduchu, správne a dôkladne odvzdušnený je zárukou správne a efektívne fungujúceho systému. Automatické odvzdušňovacie ventily Giacomini pracujú na princípe plaváku. Nainštalované so spätnou klapkou umožňujú užívateľovi ich údržbu, výmenu bez nutnosti odbornej asistencie.

  • Filtre a úprava média

So správne a efektívne fungujúcim systémom súvisí aj jeho čistota. Základnou oblasťou udržiavania čistoty systému je pomocou filtrov ktoré rozdeľujeme na filtre:

- sitkom a magnetom pre zachytávanie mechanických a kovových častí (filter Giacomini R74M)

- odstredivé s vysokou účinnosťou pre zachytávanie kalov, mechanických a kovových častí (odkalovač Giacomini R146C)

- guľový ventil s integrovaným filtrom (R701F)

Zapojenie R146 C

Magnetický separátor nečistôt R146C

Na stiahnutie

Magnetický separátor R146C

STIAHNUT PDF
Na stiahnutie

Magnetický filter "Y" R74M

STIAHNUŤ PDF
Na stiahnutie

Guľový ventil s filtrom R701F

STIAHNUŤ PDF
  • Poistné ventily, meracie prvky

Prevádzkový tlak, teplota a s tým spojená bezpečnosť systému je ďalšou dôležitou oblasťou. Do tejto skupiny patria poistné ventily, manometre, teplomery.