GIACOKLIMA - podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je všeobecne označované aj ako tzv. neviditeľný systém vykurovania nakoľko sú jeho hlavné komponenty ako systémová izolačná doska a rúrky, uložené v podlahe a zaliate cementovým poterom (tzv. mokrý systém). Na tento poter môže byť položený akýkoľvek typ podlahovej krytiny, napríklad dlažba, mramor, drevo, koberec... Voda, ktorá prúdi rúrkami, predstavuje teplonosné médium, ktoré pretvára celú podlahu na jeden rozsiahly systém podlahového vykurovania.

Realizácia podlahového vykurovania vcelku rýchla a jednoduchá záležitosť. Pokiaľ sa s podlahovým vykurovaním ráta od začiatku stavby, všetko potrebné sa dá vopred premyslieť a naplánovať a neskôr sa nemusíme potýkať s problémami napr. ohľadom výšky podlahy, ktoré sa častejšie vyskytujú pri rekonštrukciách.

Skladba podlahového vykurovania GIACOKLIMA

Giacoclima skladba

Základné komponenty Giacomini, ktoré sú nevyhnutné pri realizácii podlahového vykurovania:

 1. Dilatačný pás K369
 2. Systémová izolačná doska R979
 3. Rúrka (plastová alebo plastohliníková verzia) R999, R978, R996
 4. Rozdeľovač R553FK
 5. Plastové klipy R983
 6. Kovová skrinka (podomietková R502 alebo nadomietková R501)
 7. Adaptéry na rúrku R179AM

Inštalácia

Inštalácia, spustenie a pravidelná údržba musia byť vykonávané špecializovaným technickým personálom s dodržaním predpísaných postupov.

 1. V prvej fáze sa po obvode miestností umiestni dilatačný pás K369, ktorý sa svojou lepiacou vrstvou pripevní ku jednotlivým stenám.
 2. Následne sa na podkladový polystyrén alebo priamo na betón naukladá systémová doska. Všetky panely systémovej dosky majú jednoduchý spôsob vzájomného uchytenia pomocou presahujúceho pásu zosilnenej tvarovanej fólie. Vďaka tomuto spôsobu postupného prekladania voľných okrajov je zaručené rovnomerné rozloženie tepla po celom povrchu podlahy.
 3. V tretej fáze sa do systémovej dosky postupne uchytáva rúrka s dodržaním predpísaných maximálnych dĺžok okruhov a rozostupov. Rúrka z jednotlivých okruhov sa následne pripojí pomocou adaptéru do vývodu na rozdeľovači.
 4. Po dokončení inštalácie podlahového vykurovania je potrebné vykonať tlakovú skúšku na tesnosť systému.
 5. V poslednej fáze sa systém podlahového vykurovania zaleje cementovým poterom (min. 30 mm podľa normy UNI EN 1264-4).

Idete stavať alebo už staviate? Uvažujete o podlahovom vykurovaní?

Využite možnosť 25-ročnej záruky. Naceníme vám vlastný systém podlahového vykurovania. Stačí vyplniť jednoduchý formulár.

CENOVÁ PONUKA