Systém sálavých panelov

Systémy sálavého stropného chladenia prežívajú v posledných rokoch svoju renesanciu. Je to dané predovšetkým skutočnosťou, že sa trvalo zlepšujú tepelné a technické vlastnosti obalových konštrukcií budov a pri vhodne použitých transparentných výplniach sa znižuje potrebný výkon pre chladenie objektov. K prednostiam týchto systémov, mimo iných, patria:

  • zníženie potreby energie na chladenie pri dosiahnutí rovnakého pocitu tepelnej pohody ako pri chladení vzduchom
  • možnosť využitia nízkopotencionálneho (vysokoteplotného) zdroja chladu
  • minimálny dopad na interiér chladenej miestnosti

Tepelná pohoda je pocitový stav mysle, ktorý vyjadruje spokojnosť s teplotnými podmienkami a jeho základom je subjektívne hodnotenie. Je možné ale konštatovať, že pocit tepelnej pohody je kladný pri dosiahnutí tepelnej rovnováhy medzi teplom, ktoré človek produkuje a teplom odovzdávaným do okolia. Tento odvod tepla je možné realizovať dvoma spôsobmi:

  1. Tradičným riešením je odvod tepla vzduchom, t.j. do miestnosti je privádzaný chladnejší vzduch, a odvádzaný vzduch teplejší (možnosť vzniku prievanu). Nedá sa eliminovať ani typický hluk tradičných vzduchotechnických systémov.
  2. Moderný (aj keď historicky už preverený) spôsob chladenia spočíva v odvode prebytočného tepla vodou, t.j. teplovýmennou plochou tvorenou vodou chladeným stropom miestnosti. Pri tomto spôsobe chladenia je možné dosiahnuť tepelnú pohodu pri vyšších teplotách vzduchu v miestnosti ako u tradičného riešenia, čo prispieva k zníženiu potreby energie na chladenia.

V porovnaní s tradičným spôsobom chladenia vzduchom sa teploty chladiacej látky pri chladiacich stropoch pohybujú vo vyšších hodnotách. Dôvodom je predovšetkým ochrana konštrukcií stropu proti kondenzácii vodných pár, ku ktorej dochádza pri nízkych povrchových teplotách, kde je teplota povrchu nižšia ako teplota rosného bodu vnútorného vzduchu. Táto skutočnosť podstatne rozširuje možnosti použitia alternatívnych zdrojov chladu, ako napríklad podzemná voda, a znižuje nároky tepelnej izolácie rozvodov chladu.

Stropné chladenie je integrované v podhľade stropu a je súčasťou architektonického riešenia interiéru, na rozdiel od tradičných systémov, ktorých konštrukčné prvky sú do interiéru inštalované dodatočne. Prvky chladiacich stropov môžu obsahovať napríklad i komponenty osvetlenia, ozvučenia, a tak môže byť chladiaci strop plnohodnotným riešením konštrukcie podhľadu.

Použitie tepelnej výmeny sálavého typu je schopné zaistiť vysoko komfortné podmienky, a to vďaka prirodzenejšiemu typu výmeny, ktorý vylučuje prúdenie vzduchu, cirkulovanie prachu a hluk typický pre tradičné vzduchotechnické systémy. Sálavé systémy udržujú stálu tepelnú pohodu v miestnosti, minimalizujú teplotné rozdiely tak vo vertikálnom, ako i horizontálnom smere. Pokiaľ je upravovaná teplota stien, je možné dosiahnuť, na rozdiel od tradičných systémov, rovnaký tepelný komfort i pri vnútornej teplote vzduchu, ktorá sa blíži teplote vonkajšieho prostredia. Táto vlastnosť sálavých systémov umožňuje značné energetické úspory. Úspory je možné dosiahnuť aj využitím čo najúčinnejších systémov výroby energie, pretože tento typ rozvodov vyžaduje v každom prípade výhodnejšiu vstupnú teplotu ako tradičné vzduchotechnické systémy.

Systém Giacoklima umožňuje taktiež maximálne využitie priestoru miestnosti a poskytuje veľkú voľnosť pri projektovaní a architektonickej tvorbe prostredia. Systém sálavého stropu môže byť kombinovaný so systémom nútenej ventilácie, napríklad z dôvodu hygienickej výmeny vzduchu. V každom prípade bude priestor vybavený sálavým stropom a nútenou cirkuláciou vzduchu, vzhľadom k nízkym rýchlostiam prúdenia, najkomfortnejšou oblasťou, aké je možné dosiahnuť.

Giacomini ponúka v rozličných variáciách dva základné typy sálavých stropných a stenových panelov:

Séria GK – kovový podhľadový stropný systém vykurovania a chladenia

Salave GK03 Salave GK02 Salave GK01

Séria GKC/GKCS – stropný a stenový systém vykurovania a chladenia na báze sadrokartónových panelov.

Salave GKC GKCS02 Salave GKC GKCS01

Niektoré z výhod stropného systému Giacomini série GK sú:

Modularita - séria GK umožňuje realizovať sálavé podhľady z modulov s veľkosťou 30x120 cm, 60x120 cm a 120x120 cm, čím je umožnené naplniť všetky požiadavky projektantov. Štruktúra je veľmi flexibilná a poskytuje možnosti personalizácie projektov tak, aby bolo možné prispôsobiť sa všetkým rozmerom a požiadavkám prostredia. Existuje viacero rôznych riešení pre realizáciu obvodového zakončenia a kompenzácie.

Maximálna flexibilita - rozdelenie do jednotlivých zón z pohľadov rozvodov môže byť navrhnuté podľa špecifických požiadaviek. Hydraulické zapojenie môže byť realizované viacerými spôsobmi s možnosťou veľmi flexibilných riešení. Je možné meniť hydraulické zapojenie medzi panelmi pre prispôsobenie systému v prípade zmeny vnútorného rozdelenia priestoru.

Dokonalá možnosť kontroly - panely je možné na nosnej konštrukcii otvoriť, čo umožňuje prístup do priestoru pod stropom k prevádzaniu operácií údržby a kontroly ostatných technologických rozvodov bez potreby zariadenie vypínať. Otváranie panelov je jednoduché a bezpečné prostredníctvom pružín, ktorými sú panely v konštrukcii uchytené.

Rýchla montáž - komponenty nosnej konštrukcie sú spojené pomocou šróbov, ktorých pozícia je daná referenčnými otvormi, ktoré zabezpečujú, že táto operácia je veľmi rýchla a presná. Zapojenie k rozvodom sa prevádza pomocou rýchlospojok, ktoré nevyžadujú použitie náradia, vďaka čomu je táto operácia extrémne rýchla, jednoduchá a bezpečná.

Vysoká tepelná účinnosť - pre sériu GK bola použitá nová patentovaná technológia, ktorá používa difúzne platne z pasivovaného hliníka (lepené pomocou špeciálneho lepidla), ktorými priamo prechádza médium (voda) rozvodu. Pretože nie sú použité rúrky, zamedzuje sa stratám prenosu medzi médiom a sálavým komponentom, čím sa zvyšuje účinnosť systému tak pri chladení, ako i pri kúrení.

Pevnosť nosnej konštrukcie - nosná konštrukcia môže byť riešená pozdĺžnym alebo krížovým typom. Celý strop je zavesený na nosných závesných hákoch, ktoré umožňujú presné nastavenie podhľadu. Konštrukcia je riešená tak, aby absorbovala dilatácie spôsobené zmenami teplôt aktívneho podhľadu. Ku konštrukcii je možné upevňovať deliace priečky miestností. Sálavé panely série GK sú výrobcom predmontované, čo zjednodušuje a zmenšuje rozsah montážnych operácií a zaisťuje správnu inštaláciu.

Integrácia s ďalšími rozvodmi - do priestoru stropu je možné inštalovať rozličné druhy technologických rozvodov, ktoré sa týkajú prevádzky budovy. Do podhľadu môžu byť zabudované osvetľovacie komponenty, služobné rozvody (napríklad reproduktory, vzduchotechnické komponenty, protipožiarne zariadenia alebo hlásiče) s maximálnou variabilitou bez toho, aby narušený estetický alebo funkčný aspekt sálavého podhľadu. Nosná konštrukcia môže byť použitá i ako kanál pre uloženie elektrických rozvodov.

Akustická izolácia - nad panely je možné umiestniť tlmiace vložky, ktoré absorbujú zvuk.

Nízka tepelná zotrvačnosť - vďaka ľahkej konštrukcii a vysokým hodnotám tepelnej vodivosti kovových komponentov je séria GK charakterizovaná nízkou tepelnou zotrvačnosťou a z toho plynúcou vysokou reakčnou rýchlosťou a tepelnou pružnosťou.

Séria GK je výsledkom skúseností Giacomini v oblasti sálavej klimatizácie, ktorá umožňuje vytvoriť veľmi inovačný a mnohostranný produkt.

Na stiahnutie

Článok v časopise plynár, vodár, kurenár

Otvoriť PDF

Potrebujete poradiť?

Bližšie informácie vám s radosťou poskytnú naši regionálni obchodní manažéri.

Kontakt